Carta de Marx a Ludwig Kugelmann (23 de febrero de 1865)

Carta de Marx a Ludwig Kugelmann (23 de febrero de 1865)