Prólogo de F. Engels a la Crítica del Programa de Gotha (1891)

Prólogo de F. Engels a la Crítica del Programa de Gotha (1891)