Carta de Marx a Ludwig Kugelmann (9 de octubre de 1866)

Carta de Marx a Ludwig Kugelmann (9 de octubre de 1866)